• Inschrijving 2022

    De editie van 15 januari 2022 is op dit moment vol.

    Deelnemers voor de editie van 16 januari 2021 die vanwege Corona niet kon doorgaan hebben hun inschrijving -mits tijdig gemeld- kunnen gebruiken voor lopen op 29 mei, voor doorschuiven naar 2022 of voor de annuleringsregeling. De mensen die kozen voor lopen op 29 mei 2021 krijgen voorrang op de volgende editie. Deze ontvangen medio oktober nader bericht.

    Samen met de doorschuivers zitten we daarmee aan het maximaal aantal deelnemers. Mochten er in de loop van de tijd plaatsen vrijkomen wordt dit bekend gemaakt.

Comments are closed.